Uluslararası Karayolu Taşımacılığı

Arslan Lojistik olarak, Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Orta Asya ülkeleriyle yapılan ticarette sahip olduğumuz özmal araçlarımız ve güçlü iş ortaklarımız ile komple ve parsiyel operasyonlar gerçekleştiriyoruz. Arslan Lojistik geniş acente ağı ile komple ve parsiyel bazda tüm taşımaları 7/24 ulaşılabilirlik çerçevesinde organize ediyor.

Karayolu Taşımacılığı Hizmetlerimiz

• Komple İhracat ve İthalat Yükleme Organizasyonu
• Düzenli Grupaj İhracat ve İthalat Yükleme Organizasyonu
• Gabari Dışı Taşımalar
• Transit Taşımalar
• Askılı Tekstil Ürünleri Taşımaları
• Kombine Taşımalar
• İddialı Servis Süreleri
• İddialı Hasarsız Taşıma
• Özel ekipman, izin ve araç tipi gerektiren taşımalar
• Avrupa’nın her noktasına ulaşan güçlü acente ve uluslararası global network ağı
• Online araç takibi
• Özel Müşteri Temsilcisi desteği
• Düzenli bilgilendirme
• Yaygın acente ağı
• Kapıdan kapıya paletli veya paletsiz ihracat ve ithalat parsiyel taşıma
• Kayar perdeli mega yarı römorklar ile çift katlı yükleme imkanı, farklı boyut ve özelliklerdeki yüklerin birbiri ile temas etmeyecek biçimde taşınması

Türkiye’de Kara Yolu Nakliye Sektörü

Türkiye’de Kara Yolu Nakliye Tarihçesi
Cumhuriyet’in ilanından 1948 yılına kadar demiryolları politikası ulaşımda önemli sayılmakla beraber bu durum 1948 yılında değişmiş ve karayollarında çok önemli bir noktaya gelinmiştir. Bu dönemde kaynakların da artmasıyla karayollarında önemli gelişmeler yaşanmıştır. Fakat büyük gelişme 1948’de mali ve teknik bakımdan büyük ölçüde Marshall yardımları olarak ta bilinen dış yardım sağlandıktan sonra kaydedilmiştir.
Türkiye’de Kara Yolu Nakliyenin Yeri ve Önemi
Türkiye’de yük taşımacılığının % 90’ına yakın bölümü karayolu ağırlıklı gerçekleşiyor. Ortalama 750.000 civarı yük taşıyan araç sayısı ve çoğu ülkeden fazla olan bu oran Türkiye’de karayolu nakliyenin ne kadar büyük bir sektör olduğunu fazlasıyla gösteriyor. Türk taşımacılık ve lojistik sektörü son 10 yılda önemli bir büyüme ve gelişme kaydetti. Sektörün önümüzdeki on yıl içinde de hızla gelişmeye devam edeceği öngörülüyor.
Ülkemiz içerisinde taşımaların büyük bir kısmı karayolundan yapılmaktadır. Ülkemiz genç bir taşıma filosuna sahiptir. Coğrafik özelliğimiz bakımından karayolu daha uygun düşmektedir. Mesafelerin kısa olması, ikinci, üçüncü aktarmalara gerek duyulmadan direk teslimatlar da kolaylık ve ekonomik olmaktadır.
Avantajları
• Karayolu taşımacılığının en önemli avantajı düşük miktardaki ürünlerin kısa ve orta mesafelerde esnek ve hızlı bir biçimde taşınmasına olanak vermesidir. Böylece firmalar sipariş bazlı çalışmanın getirmiş olduğu “Just in Time” teslimatlar yapabilme olanağı sağlamaktadırlar.
• Ayrıca karayolu taşımalar ile limanlarda yaşanacak bekleme süreleri bypass edilmekte ve ürünlerin doğrudan müşterilerin depolarına teslimatı sağlanabilmektedir. Kara yolunda da ürünler tıpkı deniz yolu taşımalarında olduğu gibi güven içerisinde alıcılara ulaştırılabilmektedir.
• Terminal gereksinimi genellikle azdır.
• Tüm üretim ve tüketim merkezlerini birbirine bağlamada yani kapıdan kapıya taşımacılıkta en elverişli yoldur.
• Uygun coğrafik koşullar altında ulaşım ağı neredeyse sınırsızdır.
• Hızlı servis olanağı sağlar.
• 7 gün 24 saat yükleme-boşaltma-sefer yapabilme ve yükleme boşaltma işlemlerinde kolaylık sağlar.
• Araç planlama ve bulma kolaylığı, sık sefer yapabilme özelliğine sahiptir
• Göreceli olarak düşük elleçleme maliyeti ve hasar riski
• Kısa mesafede daha verimli ve ekonomiktir
• Çok farklı hacimlerde taşımacılık yapabilme
• Taşıma aracının büyük ölçüde göndericinin / taşıyıcının kontrolünde olması
• Taşıma hızını artırma ve azaltma olanağının bulunması
• Çıkış ve varış zamanlarını kolay ayarlayabilme
Dezavantajları
• Karayolu taşımalarının en önemli dezavantajı, diğer taşıma modlarına göre pahalı taşıma maliyetlerine sahip olmalarıdır.
• Diğer modlara oranla altyapı yatırımları daha azdır.
• Tek seferde taşınan yük miktarının az olması
• Ağırlık sınırlamaları
• Kötü hava koşullarından etkilenme
• Gidiş ve dönüş yükü dengesine karşı duyarlı olması
• Yüksek hacimli çıkışlarda ekipman yetersizliği
• Kaza riskinin fazla olması
• Çevre kirliliği, trafik yoğunluğu ve daha fazla kara parçası kullanımı ve alt yapı gerektirmesi
• Pazar dalgalanmalarında fiyat belirsizliği
Türkiye’de Karayolu Taşımacılığın Sorunları
• Arz-talep dengesizliği
• Araç sayısında ki fazlalık nedeniyle oluşan haksız rekabet
• Rekabet sonrası verilen düşük fiyatlar sebebiyle yapılan yüksek tonajlı taşımalar
• Yüksek yakıt fiyatları
• Denetimsizlik nedeniyle çevre kirliliği
• Güçlü proje eksikliği
• Çevre kirliliği
KAPAT X