ANTREPO HİZMETLERİ

İthal edilecek eşyaların geçici depolama süresi Gümrük Kanunun 46/2 maddesi gereğince yeniden düzenlenmiş olup, bu durum bazı firmalar açısından olumsuz sonuçlar doğurmuştur.

Şirketimiz bu nedenle bu konudaki mağduriyetleri gidermek için ekonomik avantajları göz önünde bulundurarak ve çeşitli alternatifleri değerlendirerek en uygun depolama hizmetini sunmayı amaçlamaktadır