Mevzuat Bilgilendirme Departmanı

Dış Ticaret mevzuatımızda, özellikle Avrupa Birliği’ne uyum çalışmaları ışığında yaptığımız çalışmalarımızda; Gümrük Kanunu, Gümrük Yönetmeliği, Ürün Güvenliği ve Denetimi, Haksız Rekabet, İthalatta Korunma Önlemleri ve Gözetim Uygulamaları, Kaçakçılıkla Mücadele vb. mevzuat işlemleri sürekli olarak değişiklik göstermekte ve güncellenmektedir. Resmi Gazete ‘de yayımlanan Mevzuat değişiklikleri ile alakalı kendi personelimize gerekli bilgilendirmeleri yapıp, eğitimlerimizi vermekteyiz. Aynı zamanda bu değişiklikleri ve önemli kararları tüm müşterilerimize Mevzuat Departmanımızdan bilgilendirmeler yaparak, yapılacak olan tedarikte nelerle karşılaşacağı açıklayıcı metinler ve tablolarla müşterilerimize bildirilmektedir.

MEVZUAT BİLGİLENDİRME İŞLEMLERİNDE NELER YAPIYORUZ?

  • 7/24 online ve ulaşılabilir mail hizmetimizle getirilecek veya gönderilecek olan ürün grupların incelemeleri yapılacaktır. Yapılan inceleme sonucu vergi hadleri, ithal veya ihraç ön izinleri vb mevzuat çalışması yapılarak örneklendirmelerle firmalarımıza iletilmektedir.
  • İthal veya ihraç edilecek eşyanın Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonunu (GTİP) tespiti yapıldıktan sonra, Onaylanmış Kişi Statü Belgesi (OKSB), Bağlayıcı Tarife Bilgisi (BTB) çıkartılması, Yetkilendirilmiş Yükümlülük ve Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği kapsamında yapılan taleplerde rehberlik yaparak görüş ve önerilerde bulunmak. Uzlaşma için firma tarafından yetkilendirme yapılması durumunda uzlaşma toplantılarına katılma ve uzlaşma indiriminde etken rol oynamak.
  • Ticaret Bakanlığı denetmenleri tarafından yapılacak denetimlerde talep edilmesi durumunda ilgili dosyaların incelenmesinde destek vermek, karşılaşılan sorularda denetmenleri aydınlatmak ve firma lehine denetime eşlik etmek.
  • Firmalarımızın uluslararası eşya ticaretinde bilmek istedikleri Gümrük ve Dış Ticaret konularında soru ve sorunlarını yanıtlamak, çözüm üretmek ve yönlendirici olmak.
  • Firmalarımızın Gümrük Müdürlüklerinde işlemleri ile alakalı önceden oluşmuş veya yeni oluşmuş muhalif para cezası ve tahakkuklar için, konusuna göre idari itiraz edilmesi gerekmesi durumunu tespit etmek ve itirazda bulunmak, takip etmek.
  • Her gün yeni yasal düzenlemeler, Cumhurbaşkanı Kararnameleri, Genelgeler, Tebliğler takip edilerek, ürün gruplarına göre firmalarımızın bilgilendirmesini sağlamak. Aynı zamanda yeni tanıştığımız ve bizlere güvenen müşteri adaylarımızı da bu bilgilendirmelerden haberdar etmek.