Mevzuatlar

Kanun Numarası : 4458
Kabul Tarihi : 27/10/1999
Yayımlandığı Resmî Gazete : Tarih : 4/11/1999 Sayı : 23866
Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 39

Bu Kanun ile ilgili Tüzükler için, “Tüzükler Külliyatı”nın Kanunlara
göre düzenlenen nümerik fihristine bakınız.
Bu Kanun ile ilgili olarak Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren
yönetmelik için, “Yönetmelikler Külliyatı” nın kanunlara göre
düzenlenen nümerik fihristine bakımız.

Karar Sayısı : 2009/15481
Karar Tarihi : 29/9/2009
Resmî Gazete Tarihi : 07/10/2009
Resmî Gazete Sayısı 27369

 

(Mevzuat ile ilgili dökümanlara aşağıdan ulaşabilirsiniz.)