SİGORTA HİZMETİ

Bilindiği üzere E, F, C ve D grubu teslim şekilleri ile gelen ürünlerde ithalatın yapılacağı Gümrüğe anlaşma şartlarınıza göre sigorta poliçesi beyan etmek gerekmektedir. Sigorta Poliçesi yapılmaması durumunda eşya kıymetinin %3’ü emsal sigorta bedeli alarak vergi matrahına eklenmektedir. Bu durum ödenecek olan tüm gümrük vergilerini etkilemekte ve masraf artışına sebep olmaktadır. 

Şirketimiz bu nedenle müşavirlik hizmetlerinin yanı sıra, hem firmanızın masraflarını en aza düşürmek, hem de vakit kaybını önlemek amacıyla Mapfre Sigorta Grubu adına sigortacılık faaliyetlerini sürdürmektedir. Nakliyat sigortasının yanı sıra zorunlu trafik sigortası, ferdi kaza sigortası, sağlık sigortası, kasko vb. sigortacılık hizmetlerini de müşterilerimize sunmaktayız.